BSO de Koala Beer

Deze BSO is gevestigd in de Koningin Juliana school. In deze BSO-locatie bevindt zich twee groepen van 4 tot 13 jaar. BSO de Koala Beer biedt voor- en naschoolse opvang aan op maandag, dinsdag en donderdag. Op woensdag en vrijdag worden de kinderen in de locatie de Grote Beer opgevangen. Tijdens de vakantie opvang worden de kinderen alle dagen opgevangen in de BSO-locatie de Grote Beer.

Het adres van de locatie is Spechtstraat 49 te Ermelo