BSO de Grote Beer

In de locatie De Grote Beer, gevestigd in de OBS de Arendshorst, zijn er drie BSO-groepen in de leeftijdscatagorie van 4 tot 13 jaar waar de kinderen van de Arendhorst, de Margrietschool en de RK Prins Willem Alexanderschool worden opgevangen.

BSO de Grote Beer biedt voorschoolse-, naschoolse- en vakantie opvang van maandag t/m vrijdag aan. Op woensdag en vrijdag wordt de locatie de Koala Beer en op vrijdag de locatie de Panda Beer samengevoegd en opgevangen in de locatie de Grote Beer.

Het adres van de locatie is Zwaluwstraat 1 te Ermelo.