Wie zijn wij?


Wij zijn een Kinderdagcentrum waarbij flexibele opvang en ruime openingstijden centraal staan. Wij bieden uw kind een plek waar ze zich veilig en geborgen voelen, zodat de kinderen zich optimaal kunnen ontplooien in alle fasen van hun groeiprocessen. Eigenheid, warmte en gezelligheid domineren binnen onze locaties. Naast dat wij flexibele opvang hebben kunnen bij ons, afhankelijk van de opvangvorm, ook de dagen waarvan de kinderen niet geweest zijn ingehaald worden, dit geld ook voor de feestdagen. Wisselen van dagen behoord ook tot de mogelijkheden.

Kinderdagcentrum Beertje Puk is het gehele jaar, van maandag t/m vrijdag van 7.00 uur tot 19.00 uur geopend, met uitzondering van feestdagen. De kinderen kunnen op elk moment van de dag gehaald of gebracht worden.

Kinderdagcentrum Beertje Puk heeft naast twee locaties dagopvang, drie locaties voor buitenschoolse opvang voor de leeftijd van 4 tot 13 jaar. Wij bieden, afhankelijk van de locatie, voorschoolse-, naschoolse en vakantie opvang aan. Tevens vangen wij de kinderen op tijdens studiedagen.

Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich thuis voelen bij de BSO, daarom vormen sport, spel en creativiteit de basis van onze programma’s en activiteiten. Wij verzorgen sport en spel op onze locatie De Grote Beer, dit kan overdekt en op ons sportveld. Daarnaast organiseren wij themaweken waarbij sport en spel centraal staan. Tijdens de schoolvakanties hebben wij een uitgebreid activiteitenprogramma voor alle leeftijden, deze zijn ook gekoppeld aan een thema.

Ons doel

Het doel van Kinderdagcentrum Beertje Puk is kinderen in de leeftijd van 6 weken tot 13 jaar op een verantwoorde wijze opvang, verzorging en begeleiding te bieden. Wij streven ernaar om een zo veilig mogelijke omgeving te creëren welke geborgenheid en warmte aan de kinderen zal bieden. Dit doen wij door middel van vaste leiding en het opvangen van de kinderen op een vaste groep. Wij bieden de kinderen de mogelijkheid om zich op alle ontwikkelingsgebieden optimaal te ontwikkelen door ontdekking, imitatie, experimenteren en stimulatie. Naast de opvang zal de groepsleiding trachten de sociale, cognitieve, motorische en emotionele vaardigheden te bevorderen en stimuleren.

Ons Kinderdagcentrum wordt gekenmerkt door kleinschaligheid waar veiligheid en eigenheid van het kind centraal staan. De kleinschaligheid zorgt ervoor dat met ieder kind op zijn eigen niveau en behoefte gewerkt kan worden.

Wij bieden met onze opvang de mogelijkheid om de wereld van het kind op een veilige manier uit te breiden. Kinderen leren met ander materiaal en andere leefregels om te gaan. Verder bieden wij de mogelijkheid om kinderen uit andere samenlevingsvormen, andere sociale milieus en andere culturen te ontmoeten. Een kind zal naast de relaties binnen het gezin andere relaties opbouwen. Wij streven ernaar een gezellige groep te creëren. Onze gebouwen zijn veilig voor kinderen én ogen voor de kinderen vriendelijk.

Daarnaast wordt er een aanvulling geleverd aan de opvoeding van het kind. Naast het motiveren van de zelfstandigheid van kinderen leren de kinderen omgaan met andere kinderen, opkomen voor zichzelf, maar ook rekening te houden met anderen. Zij leren door het deelnemen aan de groepsactiviteiten, om te gaan met algemeen heersende waarden en normen in onze samenleving op het niveau van de kinderen. De kinderen worden gestimuleerd in het samenwerken en het delen. Zij worden gesteund in onderlinge conflicten. Op deze manier krijgen de kinderen alle gelegenheid tot het ontwikkelen van sociale competenties.

Om de opvoedingssituatie van het kinderdagcentrum zo veel mogelijk af te stemmen op die van ouders thuis zal er goede communicatie met ouders noodzakelijk zijn. Er is altijd openheid om met ouders te kijken naar de opvoedingsmethode. Op die manier kunnen we van elkaar ervaringen leren. Er zal zoveel mogelijk rekening gehouden worden met de (werk)situatie van de ouders.

Dagopvang Beertje Puk

Twee babygroepen - 6 weken tot 2 jaar en één peutergroep van 2 tot 4 jaar

Dagopvang de Grote Beer

Eén peutergroep - 2 tot 4 jaar

BSO de Grote Beer

Drie groepen - 4 tot 13 jaar

BSO de Panda Beer

Twee groepen - 4 tot 13 jaar

BSO de Koala Beer

Twee groepen - 4 tot 13 jaar